اخبار برگزیده

بگم یا نگم؟؟؟

آخ آخ آخ 

بگم که دچار انفولانزای چشمی شدم و یکی از چشمام تاول زده و کاسه خونه؟

بگم که پلکم سنگین وچقد واسه دیدن اذیتم؟

بگم که سال 96 خوبی زیاد داشت واسم ولی6ماه دوم سال رو زیاد مریض شدم و ازخودم بدم امد که اینقد زود مریض میشم ؟

بگم که برنامه هام رو همچنان ادمه میدم با همین اوضاع؟

بگم که تلفن جواب نمیدم چون حوصله حرف و تذکر و توصیه ندارم؟

بگم که دلم هوای مسافرت کرده ؟

بگم که عید داره میاد و خانه تکانی خراست؟

بگم که دوباره افکارم دچار تناقض شدن و دوباره گیر کردم ؟

بگم کلی کارعقب افتاده دارم .کاش چشمم زودتر خوب شه ؟

بگم نیاز داشتم به نوشتن همین حرفای معمولی ؟

بگم ؟این یکی رو نمیگم .فقط یجور ترس...


بگم یا نگم؟؟؟

بگم یا نگم؟؟؟

بگم یا نگم؟؟؟

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها