اخبار برگزیده

رویا

فکر میکنم بد نیست گاهی واسه رویاهای محالمون یا رویایی دور از انتظارمون ی قدمی برداریم .ی حرکتی بکنیم ...

نمیدونم این بار چندمه که دارم از نو قدم برمیدارم و نمیدونم چه نتیجه ای خواهد داشت .اما حداقلش تا وقتی داری قدم برمیداری و داری حرکت میکنی حس خوبی داره .حال خوبی رو تجربه میکنی گرچه باید انتظار هر نتیجه ای رو داشته باشی..

اگه به نتیجه برسم ان شاالله اینجا میگمش ..

ولی این قدمها هم پیگیری و پشتکار نیاز دارن و هم صبر...

یادم نمیاد بدون تلاش و صبر به خواسته م رسیده باشم .دلم میخواد زودتر برسم .نیاز به اینهمه صبر نداشته باشم ..

اگه اینبار به نتیجه برسم ....این اتفاق شاید بهترین اتفاق عمرم بشه ...

 


رویا

رویا

رویا

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها