اخبار برگزیده

خودِ خودم

مدتی هست که به خودم گیر نمیدم ...سر به سر خودم نمیزارم..

نصیحتش نمیکنم...به خودم امر و نهی نمیکنم ..

باهاش بحث اخلاقی نمیکنم..

خودم نیاز به زمان داره ..

از خودم باید فاصله بگیرم..بزارم خودم نفس بکشه ..

تو خودش باشه ولی راحت باشه ..

خودم دلش رهایی میخواد ...دلش پرواز میخواد..

خودم گیر کرده ..بین من و خودش...خواسته هاش و باید ونبایدها 

بین ترس,تردید و ارزوهاش .....

منم چیزی بهش نمیگم ..حاشو بدتر نمیکنم ...


خودِ خودم

خودِ خودم

خودِ خودم

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها